Zasaď strom na objednávku: Náš příspěvek k ochraně klimatu

Chraňte klima s moretrees.eco. Officery je oddaný a zasadí klimatický strom za každou objednávku v hodnotě 50 EUR nebo více. Tím si nejen vážíme našich zákazníků, ale také významně přispíváme k ochraně klimatu. Protože pomáháme trvale snižovat emise CO2. moretrees.eco sleduje poslání učinit ochranu klimatu dostupnou a snadnou. Díky přímé integraci do našeho online obchodu jsou klimatické stromy automaticky vysazeny při každé objednávce v hodnotě 50 EUR a více. Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí této iniciativy a v budoucnu přispívat ještě více stromy.

Tady je Office Forest.