Obchodní centrální espresso - skupiny odesílání produktů

Business Central Espresso - Produktbuchungsgruppen

Co to je skupiny odesílání produktů v Business Central? A proč jsou důležité pro finanční účetnictví?

Skupina účtování produktu je přiřazena k položce prostřednictvím karty položky a definuje typ produktu pro propojení transakcí pro tuto položku s příslušným účtem hlavní knihy prostřednictvím matice zaúčtování.

Jednoduše řečeno, skupiny odesílání produktů nejsou nic jiného než různé skupiny komodit, které můžete použít k rozdělení prodeje a nákupů podle položek a zdrojů.

Typické příklady skupin odesílání produktů jsou:

  • Služby
  • Surovina
  • kancelářské potřeby
  • Zboží
  • výrobní kapacita

Skupiny odesílání produktů Business Central

E-kniha shrnutí obchodní centrální správy