Business Central Espresso - princip položky

Business Central Espresso - Postenprinzip

Co to je Posten? A proč nejsou právě pro to Finanční účetnictví důležité?

Pokaždé, když je něco zveřejněno v Business Central, tzv Posten. Když se provede účtování, Business Central spustí na pozadí tabulku, do které se zapisují položky.

Na základě položek lze každou jednotlivou rezervaci sledovat a podle toho jí rozumět. Princip položky v Business Central proto zajišťuje transparentnost a je zvláště důležitý pro audit nebo daňovou kontrolu.

Položky zahrnují např.:

  • položka: Tvoří se při účtování na účty hlavní knihy
  • hodnotná položka: Vytvoří se, když byly zaúčtovány změny v hodnotě zásob
  • Pohledávky a podrobné záznamy pohledávek: Tvoří se, když byly faktury nebo dobropisy zaúčtovány pro dlužníka (= odběratele).
  • Prodejce a podrobné záznamy o dodavateliTvoří se, když byly zaúčtovány faktury nebo dobropisy věřiteli (= dodavateli).
  • položka DPH: Vytvoří se při zaúčtování DPH
  • atd.

 Shrnutí obchodní centrální správy