Business Central Espresso - klient

Officery Business Central Espresso

Co je a Ředitel školy? A kolik nájemců vaše společnost potřebuje v Business Central?

Ein Ředitel školy zastupuje právnickou osobu v Business Central, nebo jednoduše řečeno: Klient zastupuje společnost.

Pokud existuje několik společností, existuje také samostatný klient pro každou společnost v Business Central, protože: Každá společnost je povinna vést účetnictví a účetnictví musí být řádně vedeno pro každou jednotlivou společnost. 

V malých a středních firmách je většinou jen jeden klient. Společnosti se skupinovými strukturami používají v Business Central více klientů.

 

Shrnutí obchodní centrální správy