Business Central Espresso - rezervační matice

Business Central Espresso - Buchungsmatrix

Co je to rezervační matice? A do jaké míry to udržuje firmu v chodu?

V rezervační matici jsou libovolné kombinace skupiny obchodních příspěvků a skupiny odesílání produktů. Zde probíhá „propojení“ s účty hlavní knihy.

Obchodní oddělení má B. úspěšně získat nového zákazníka a zadat první objednávku do systému. Po uskutečnění dodávky je tato prodejní objednávka zaúčtována a tím přesunuta do archivu.

V této obchodní transakci existují různá účtování, kde vstupuje do hry matice účtování:

Pomocí matice účtování Business Central rozpozná, na které účty by měla být tato obchodní transakce zaúčtována. 

Rezervační matice Business Central

Strukturu matice zaúčtování lze zjednodušit takto:

Schéma matice zaúčtování Business Central

 Business Central Úvod PDF