Obchodní centrála

Microsoft Business Central a SAP jsou výkonné systémy plánování podnikových zdrojů (ERP), které pomáhají společnostem zefektivnit a automatizovat jejich obchodní procesy. Mezi těmito dvěma systémy však existují některé klíčové rozdíly, které mohou být pro některé podniky kritické.
Čtěte více
Business Central Espresso - Produktbuchungsgruppen
Co jsou skupiny odesílání produktů v Business Central? A proč jsou důležité pro finanční účetnictví? Skupina účtování produktu je přiřazena k položce prostřednictvím karty položky a definuje typ produktu pro propojení transakcí pro tuto položku s příslušným účtem hlavní knihy prostřednictvím matice zaúčtování....
Čtěte více
Business Central Espresso - Geschäftsbuchungsgruppen
Co jsou skupiny firemních záznamů v Business Central? A proč jsou důležité pro finanční účetnictví? Skupiny účtování podniků v Business Central označují, jakou geografickou příslušnost má společnost, aby mohla zaúčtovat transakce pro tuto společnost na odpovídající účty hlavní knihy pro účely DPH. Typické příklady...
Čtěte více
Business Central Espresso - Buchungsmatrix
Co je rezervační matice? A do jaké míry to udržuje firmu v chodu? V matici účtování lze nalézt libovolnou kombinaci skupin účtování podniků a skupin účtování produktů. Zde probíhá „propojení“ s účty hlavní knihy. Obchodní oddělení má B. Úspěšně vytvořte nový...
Čtěte více